"Linos kepiniai - Jūsų šventei!"

  

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

Prieš užsisakant UAB Linos kepiniai gaminius, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pateikdami užsakymą Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Asmens duomenų apsauga

1.1. Norėdamas užsisakyti prekių, Pirkėjas užsakymo metu privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei kontaktinį telefono numerį. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
1.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
1.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/arba telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas į Pardavėjo sąskaitą perveda avansinį apmokėjimą už užsakymą.
2.2. Avansinis apmokėjimas į Pardavėjo sąskaitą turi buti atliktas per 24 val. nuo sąskaitos duomenų pateiko Pirkėjui.
2.3. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su UAB Linos kepiniai sudarytos prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei likus 72 valandoms iki sutarto atsiėmimo arba pristatymo laiko. Atšaukus užsakymą vėliau nei nurodyta, Pardavėjas turi teisę negrąžinti avansinio apmokėjimo.
3.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

4.Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka avansinio apmokėjimo per 24 val. nuo sąskaitos duomenų pateikimo pirkėjui.
4.2. Gavęs avansinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą Pirkėjo ir Pardavėjo sutartomis sąlygomis ir terminais.

5. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

5.1. Internetiniame puslapyje prekių kainos nurodytos eurais.
5.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
5.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas.
5.5. Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui avansinis apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą. Avansinis apmokėjimas turi buti atliktas per 24 valandas nuo sąskaitos duomenų pateiko Pirkėjui. Likusi suma turi būti sumokėta atsiimant prekes grynais arba iš anksto pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Jei prekės yra pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, pilnas apmokėjimas už gaminius turi būti atliktas į Pardavėjo sąskaitą likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki sutartos pristatymo dienos.

6. Prekių atsiėmimas ir pristatymas

6.1. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą arba nurodyti, kad prekes atsiims pats.
6.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.
6.3. Prekės pristatymo arba atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių būklę, kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui priėmus prekę laikoma, kad prekės perduotos nepažeistos ir vėliau pretenzijos dėl pakuotės pažeidimo nepriimamos.
6.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.

7. Vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu maisto produtai yra negrąžinami.

8. Apsikeitimas informacija

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu, telefono numeriu arba Facebook žinute, jei užsakymas pateikiamas Facebook platformoje.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Įmonės UAB Linos kepiniai Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
9.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB "Linos kepiniai" registracijos adresas:
Taikos g. 259-7
LT-05214, Vilnius

 

El.paštas
Apie